Logo

3M utser Hygiene Diagnostics till distributör

Publicerad: 2017-01-28

Hygiene Diagnostics VD Frank Axelsson tillsammans med 3Ms Kjell Rehn/KAM Sverige & Finland och Thomas Andersen/Scientific Affairs Executive Health Care.

Hygiene Diagnostics AB har ingått ett avtal med 3M Svenska AB för distribution av deras produkter inom hygienkontroll. Överenskommelsen omfattar ledande varumärken som Clean-Trace™ ATP-system och Petrifilm™ mikrobiologiska tester. Avtalet ger Hygiene Diagnostics rättigheter att marknadsföra och sälja 3Ms produkter för hygienkontroll till landsting, kommuner och företag i Sverige.

Kjell Rehn 3M:

– Avtalet med Hygiene Diagnostics innebär att vi nu har en aktiv partner med en djup kunskap inom hygienkontroll. Vi känner personalen inom Hygiene Diagnostics sedan många år och är övertygade om att de kommer att spela en viktig roll när det gäller att utveckla marknaden.

Frank Axelsson Hygiene Diagnostics:

– Jag är både stolt och glad över det förtroende 3M visar oss genom detta avtal. Det är utan tvekan en milstolpe i företagets historia. Vårt beslut att gå över till 3Ms produkter grundar så på att de är bättre lämpade för den affärsverksamhet vi vill bedriva med fokus på vårdhygien och hygienlokaler. 3M är dessutom en leverantörspartner med en etik och moralfast policy som borgar för ett långsiktigt förhållande.