Logo
Ny studie:

Torr biofilm på patientnära ytor

Publicerad: 2019-03-16

Att bakterier bildar skyddande biofilm är ett allvarligt problem i sjukvården. Mer än hälften av alla vårdrelaterade infektioner kopplas till våt biofilm i samband med olika kirurgiska ingrepp. Mycket mindre uppmärksammat är fenomenet med så kallad torr biofilm. Nu visar en ny studie att torr biofilm är vanligt förekommande på patientnära ytor trots rengöring och desinficering.

Torr biofilm är vanligt på många patientnära ytor visar engelsk studie.

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) drabbar nästan var tionde patient i Sverige och innebär enormt lidande och stora kostnader för samhället. Problemet är mer eller mindre samma inom hela västvärlden. Minst en tredjedel av VRI-fallen tror man orsakas av brister i rengöring och hygien. Andelen är troligen större. Man vet att mikroorganismer kan överleva dagar, månader och även år på många ytor om dessa inte rengörs med effektiva metoder.

Torr biofilm och MRSA

Nu har ett brittiskt forskarteam undersökt hur vanligt det är med torr biofilm och dess betydelse vid smittspridning. Forskarna undersökte 61 rengjorda och desinficerade patientnära ytor från tre engelska sjukhus som lösgjorts och skickats in till analys. Ytorna omfattade inventarier som sängbord, stolar, behållare och tangentbord. Mikrobiologiska sköljprov från ytorna gav ingen tillväxt. De fortsatta mikrobiologiska analyserna och elektronmikroskopi visade dock att 95% av ytorna hade torra biofilmer. Micro-floran utgjordes huvudsakligen av gram-positiva bakterier från omgivning, hud och tarm. 58% av proverna innehöll MRSA, dvs. stammar av stafylokocker som är resistenta mot penicillinpreparat.

En ny förklaringsmodell för VRI?

En oroväckande slutsats från analyserna är att torr biofilm med resistenta bakterier tycks vara mycket vanligt förekommande. Det kan i sin tur betyda att metoderna som sjukhusen använder för rengöring och desinfektion inte är tillräckligt effektiva. Det behövs mer studier för att fastställa den torra biofilmens betydelse för vårdrelaterade infektioner enligt forskarna.

Vill du läsa hela artikeln, klicka på länken nedan för mer info:

Välkommen att kontakta Hygiene Diagnostics om du vill veta mer om torr biofilm och hur man kan leta efter biofilmen med ATP-mätare.