Logo

Mykotoxiner

Vissa svampar producerar mögelgifter s.k. mykotoxiner vilka kan förekomma i livsmedelskedjan på grund av svampinfektion av grödor. Exponering för dessa toxiner kan orsaka cancer, organskador och försvagat immunförsvar. Mykotoxintestning är därför en viktig kontrollåtgärd. Vi erbjuder snabba och kostnadseffektiva ELISA-tester utvecklade av Helica Biosystems för alla viktiga mykotoxiner.


Aflatoxin

Analysen av den totala aflatoxinhalten sker genom en konkurrerande enzymbunden immunoanalys avsedd för kvantitativ detektion av aflatoxin B1, B2, G1 och G2 i korn, nötter, bomullsfrön, spannmål och andra råvaror inklusive djurfoder.

Deoxynivalenol (DON)

Analysen av Deoxynivalenol (DON) sker genom en konkurrerande enzymbunden immunoanalys avsedd för kvantitativ detektion av Deoxynivalenol i spannmålskorn och andra råvaror inklusive djurfoder.

Fumonisin

Fumonisinerna (B1, B2 och B3) är en grupp mykotoxiner som produceras av Fusarium moniliforme. Fumonisin ELISA är en konkurrerande enzymlänkad immunoanalys avsedd för kvantitativ detektion av fumonisiner i majs.

Ochratoxin A

Ochratoxin A-analysen är en konkurrerande enzymbunden immunanalys avsedd för kvantitativ detektion av Ochratoxin A-nivåer i spannmål, spannmål, kaffe och andra råvaror inklusive djurfoder.

T-2 Toxin

T-2 toxin ELISA är en konkurrerande enzymlänkad immunoanalys avsedd för kvantitativ detektion av T-2 toxin i spannmål och djurfoder.

Zearalenone

Zearalenone ELISA är en konkurrerande enzymlänkad immunoanalys avsedd för kvantitativ detektion av zearalenon i spannmålsgrödor, såsom majs, korn, havre, vete, ris och sorghum och även i bröd.

Helica ELISA-kits fördelar: 

  • Enkel att använda
  • Enkel extraktion, inga uppreningssteg behövs 
  • Mycket kostnadseffektiva
  • Snabba resultat inom 30-90 minuter
  • Hög känslighet och precision
  • Färgkodade reagens 

Toxin Applikationsområde Antal Art.nr
Total Alftoxins Grains, cereals 96 st 941AFL01M-96
Alfatoxin B1 Grains, cereals, cottonseeds 96 st 941BAFL01B1-96
Deoxynivalenol (DON) Grains and cereals, animal feed 96 st 941DON01M-96
Ochratoxin Grains and cereals, animal feed 96 st 941OCH01M-96
Fumonisin Maize(corn) 96 st 951FUM01C-96
T-2 Cereals and animal feed 96 st 951T201GF-96
Zearalenone Corn, barley, oats, wheat, rice, sorghum 96 st 951ZEA01G-96
Ochratoxin A Coffee, cocoa, cocoa butter and spices 96 st 961OCH01COF-96 Low Matrix
Ochratoxin A Coffee, cocoa, cocoa butter and spices (kvalitativt) 96 st 961OCH01COF-Qual Low Matrix
Aflatoxin M1 Milk and dairy products (High Sensitivity) 96 st 961AFLM01M-96
Aflatoxin M1 2000 Milk and dairy products (Rapid Format) 96 st 961AFLM01M-US-96 Low Matrix
Aflatoxin Grains, corn, nuts, cereal, animal feed (Qualitative & Low Matrix) 96 st 981AFL01LM-QL-96 Low Matrix
Total Aflatoxin Grains and cereal, silage, nuts, spices, animal feed 96 st 981AFL01LM-96 Low Matrix
Aflatoxin B1 Baby formulas, oils, nuts, etc. (Low Matrix) 96 st 981BAFL01LM-96 Low Matrix
Ochratoxin wine, grapes juice, grape must (Qualitative) 96 st 981OCH01W-96 Low Matrix
Ochratoxin Wine, grapes juice, grape must (Qualitative) 96 st 981OCH01W-48 Low Matrix
Ochratoxin Wine, grapes juice, grape must, beer (Qualitative) 96 st 981OCH01ALC-96 Low Matrix
Ochratoxin A Human and animal milk, serum, urine, and plasma 96 st 991OCH01MS-96 Low Matrix
Aflatoxin M1 ELISA For Urine 96 st 991AFLM01U-96 Low Matrix