Logo

Mikrobiologiska analyser

Hygiene Diagnostics erbjuder ett brett sortiment av mikrobiologiska testmetoder och provtagningsmaterial för kontroll av produkter, omgivning, vatten och luft.

Bild

BAX™ PCR-system»

BAX™ är ett PCR-system för detektion av livsmedelspatogener på genetisk nivå som erbjuder den största bredden av validerade matriser på marknaden. BAX™ fortsätter också att utvecklas genom förenklade testmetoder, specifika och känsliga analyser och realtids PCR-kvantifiering.

Petrifilm™ agarplattor»

Petrifim™ är kompakta agarplattor med frystorkat media som sparar mycket tid och ger större flexibilitet jämfört med traditionella agarplattor. Provet behöver vara flytande innan det hälls eller pipetteras över på filmen. Omgivningsprover kan tas med en transportsvabb. Det går också att ta luftprover med Petrifilm™.

Dipslide tryckplattor»

Dipslide tryckplattor är ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg för verifiering av kritiska kontrollpunkter. Tryckplattor finns i flera utförande innehållande icke-slektiva och selektiva media för normalt förekommande livsmedelsburna mikroorganismer.

Bioindikatorer för steriliseringskontroller»

Bionova™ är snabba bioindikatorer som innehåller en utvald mikroorganism med hög resistens mot en eller flera steriliseringsmetoder. Indikatorn definieras med avseende på organism, stam, antalet sporer per testenhet samt D-värde. Bioindikatorer används för validering av steriliseringsutrustning och för regelbundna kontroller.

Labmaterial & provtagning

Letar du efter svabbar, värmeskåp eller andra tillbehör till dina mikrobiologiska analyser är du välkommen att kontaka oss och diskutera vad du behöver. En komplett lista över våra mikrobiologiska produkter finner du i vår webbshop»