Mätning

Egenkontroller

Provtagning & analyser

Vi kan utföra rengöringskontroll och provtagning av ytor, objekt och produkter. Exakt vilka analyser vi gör bestäms av ditt syfte och om det finns speciella lagkrav för din verksamhet. Mätningar kan utföras som en del av er egenkontroll eller kvalitetsuppföljning. Efter mätningar får du en rapport på hygienläget och om rutinerna fungerar som avsett.

Renhetstester utförs i regel med ATP-mätare, vilket innebär att du får provsvaret direkt. Mikrobiologiska omgivningsprov kan utföras med tryckplattor eller med Petrifilm. Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier och kan även utföra provtagning för analyser av livsmedel, produkter och vatten.

Läs gärna mer om de olika metoderna för hygienkontroll ».

Ladda hem produktblad »