Kvalitetssäkring

Validering

Hur viktig är rengöringen för din verksamhet?

Rengöringen är en grundläggande del i arbetet med att förebygga många kvalitetsproblem och hygienrisker. Att man tycker att det blir tillräckligt rent är dock ingen tillförlitlig kvalitetskontroll. Subjektiva bedömningar är osäkra och svåra att reproducera. En betydligt effektivare kvalitetsstyrning kräver att man standardiserar, gör rätt från början och använder objektiva mätmetoder. Hygiene Diagnostics kan hjälpa er med detta för att minimera era kvalitetsbristkostnader.

Inom Kvalitetssäkring har vi delat in våra tjänster i fyra områden:

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster och hur kvalitetssäkringen kan bli bättre för er. Använd gärna vårt kontaktformulär så ringer vi upp.