Logo

Kravanalys

För att skapa förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi hjälpa er fastställa kravspecifikationer, kravprofiler, mätmetoder och gränsvärden för kvalitetsuppföljningen.

Specialister på renhetsanalyser

Kravspecifikation

För att skapa förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi utföra en nulägesanalys som innehåller mätning och besiktning. Om det handlar om upphandling av städning i lokaler kan vi hjälpa er göra en kravspecifikation och fastställa kravprofiler och gränsvärden enligt svensk hygienstandard. Vi kan också ge råd angående kvalitetsuppföljningen och utarbeta kraven och rutinerna.