Hygiene Diagnostics AB

Kontroller

Egenkontroller

Vad betyder rent för din verksamhet?

Rengöringen är en viktig del i arbetet med att förebygga många kvalitetsproblem och hygienrisker. Att man tycker att det ser rent ut är dock ingen effektiv kvalitetskontroll. Subjektiva bedömningar är osäkra och svåra att reproducera. Hygiene Diagnostics kan hjälpa din verksamhet att standardisera den visuella bedömningen och applicera objektiva testmetoder.

Inom kontrollfunktionen erbjuder vi Besiktning och Mätning.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster. Använd gärna vårt kontaktformulär så ringer vi upp.

Okulärbesiktning

Vi kan utföra certifierad okulärbesiktning (visuell kontroll) enligt INSTA 800 eller med hygienstandarder DS2451-10 och SS 8760014. Besiktningen kan utföras som del av er egenkontroll eller kvalitetsuppföljning. Har ni utvecklat en egen kontrollmetod som ni föredrar kan vi använda den istället.

Om det önskas kan vi fungera som en oberoende part vid upphandlingar eller tvisteärenden. Efter en besiktning erhåller du en rapport med beskrivningar och utredningar av noterade avvikelser med uttömmande åtgärds- och förbättringsförslag.

Ladda hem produktblad »

Mätning

Vi kan kan utföra rengöringskontroll och provtagning av ytor, objekt och produkter. Exakt vilka analyser vi gör bestäms av ditt syfte och om det finns speciella lagkrav för din verksamhet. Mätningar kan utföras som en del av er egenkontroll eller kvalitetsuppföljning. Efter mätningar får du en rapport på hygienläget och om rutinerna fungerar som avsett.

Renhetstester utförs i regel med ATP-mätare, vilket innebär att du får provsvaret direkt. Mikrobiologiska omgivningsprov kan utföras med tryckplattor eller med Petrifilm. Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier och kan även utföra provtagning för analyser av livsmedel, produkter och vatten.

Ladda hem produktblad »

Läs gärna mer om olika mätmetoder och deras styrkor och svagheter vid städkontroll »