Logo

Kemiska analyser

Vi erbjuder ett brett utbud snabbtester och indikatorer för kvalitetssäkring och kontamineringskontroll av hygienkritiska produkter, processer och omgivningar.

Allergentest

Allergener»

Vi har testkit för alla vanliga typer av födoämnesallergener. Med våra Lateral Flow-Devices (LFD)-test kan man snabbt och enkelt att utföra kvalitativa analyser. Med våra ELISA kit gör du snabbt kvantitativa analyser.

Proteinrester»

Proteinresttest (analys av totalhalten proteiner) rekommenderas vid validering och upprepad processkontroll av diskmaskiner och diskdesinfektorer eller som screening metod i kontrollprogram för allergener eller prioner.

Mykotoxiner»

Vi erbjuder ett komplett utbud av ELISA kit för snabba och kostnadseffektiva kontroller av mykotoxiner i spannmål och andra livsmedel.

Indikatorer för processkontroller»

Chemdye™ och Integron™ indikatorer är praktiska och kostnadseffektiva lösningar för att säkerställa rengöring-, desinficering- och steriliseringsprocesser.