Logo

Kalibrering

De flesta elektroniska mätinstrument behöver regelbundet någon typ av kalibrering, justering eller funktionskontroll. Vi erbjuder kalibreringstjänster för våra produkter och kan ge dig råd och tips hur du hanterar olika mätare.

kalibrering

ATP-mätare

En ATP-mätare bör kontrolleras minst en gång om året. Hygiene Diagnostics kan utföra kalibreringskontroll på 3M Clean-Trace™ samt Hygiena SystemSURE™.

Följande arbete utförs vid kalibreringskontrollen:

  • Rengöring av testkammare
  • Funktionskontroll
  • Nollning av minnet (om detta angetts vid beställning)
  • Kalibreringskontroll med positiv och negativ ATP-kontroll
  • Intyg utfärdas

Kontakta oss och beställ kalibrering eller reparation av eran ATP-mätare. Skriva ut blanketten Beställning av kalibrering/reparation ATP-mätare som du fyller i och skickar till oss tillsammans med instrumentet.

Kostnaden för en kalibreringskontroll med intyg är 900 kr för en SystemSURE ATP-mätare och 1 500 kr för Clean-Trace ATP-mätare. Justeringar/reparationer uförs enligt offert. Handläggningstiden är en vecka med normal postgång. Priserna som anges är exklusive moms och frakt.

pH-mätare

pH-mätare är relativt enkla att kalibrerera. De flesta moderna pH-mätare har en automatisk kalibreringsfunktion som använder standardbuffertlösningar med pH 4.01, 7.01 och 10.01. Du kan köpa buffertlösningarna från Hygiene Diagnostics. Se vår webbshop för en översikt.

Rekommendationer

En pH 7-buffert bör du i princip alltid ha för att erhålla offset (neutral) punkten. Dom andra två buffertlösningarna kan vara option beroende på ditt mätområde. Det innebär att om proven är basiska då skall pH 7 och pH 10 buffertar användas. Om du enbart har sura provlösningar räcker det med pH 4 och 7 buffertar. Använd alltid ny buffertlösning till varje kalibrering. 

Kalibrering bör göras regelbundet:

  • Minst en gång i veckan vid daglig mätning i sura eller alkaliska lösningar.
  • Minst en gång i månaden vid mätning i rent vatten.
  • Alltid vid batteribyte eller byte av elektroden.

pH-mätarens elektrod åldras och bör bytas ut om den inte längre går att kalibrera. Livslängden brukar vara mellan 1-3 år beroende på hur ofta man mäter och skötseln. En ny elektrod för Hannas™ pH-mätare kan beställas av Hygiene Diagnostics. Instruktioner för Hannas™ pH-mätare och tillbehör kan laddas ner från vår webbshop.

Om pH-mätaren inte används regelbundet är det bra för elektrodens livslängd att förvara den i Hannas förvaringslösning HI70300 (4M KCl). Ett annat alternativ är att förvara elektroden i lite pH-buffer 4.01 eller 7.01. Sur förvaring är dock att föredra då detta förhindrar bakteriell tillväxt. Har du kvar skyddsgummit till pH-mätaren kan du fylla den med förvaringsvätskan. OBS! förvara aldrig elektroden i destillerat eller avjoniserat vatten då detta kan skada elektroden.

Konduktivitetsmätare

Det är relativt enkla att kalibrerera en konduktivitetsmätare då mätarna har en automatisk funktion. Mätområdet för olika modeller av konduktivitetsmätare avgör vilken kalibreringslösning du behöver.

Du väljer mellan en lösning på 1413μS/cm (high range) eller 12.880μS/cm (low range). Du kan köpa lösningar från Hygiene Diagnostics. Se vår webbshop för en översikt.