Integritetspolicy

Integritetspolicy


Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Genom att använda webbplatsen accepterar du vår integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot våra kunder och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjänster och produkter. Vi använder bara personuppgifter för marknadsföring av våra produkter och tjänster i enlighet med lag och praxis på den svenska marknaden.

Vårt insamlande av data kan vara aktiv eller passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, köp av tjänst/produkt eller liknande. Passiv insamling sker med hjälp av cookies eller liknande.

Vi använder Google analytics för att analysera trafiken på hemsidan.

Krypterad och säker

Vår website använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) som är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. Det innebär en hög säkerhet mot avlyssning och manipulation av information när du besöker hemsidan. Ser du att det står HTTPS i browserns adressruta är sidan säkrad.