Logo

Städstandard INSTA 800

INSTA 800 är en nordisk standard som används för faställande och bedömning av städkvalitet. Standarden används ofta vid upphandling av städning i offentliga miljöer.

Kurs

Kursbeskrivning

Vi erbjuder tre lärarledda kurser i INSTA 800 baserat på standardens kunskapsnivåer. Vid gruppbokning (>5 personer) kan kurserna hållas på plats hos kund. Kontakta oss för offert.

INSTA 800 Nivå 1+2 (1 dag)

Innehåll

Utbildningen omfattar kännedom om visuell kontroll och mätning med instrument. Kunskaper om termer och definitioner i standarden samt betydelsen av dessa. Även kunskap om vilken städning som behövs för att en viss lokal ska uppnå kraven för en given kvalitetsprofil.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag arbetar med städning.

Information

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett diplom.

Datum och anmälan

Endast gruppbokning. Vid gruppanmälan kontakta oss och begär offert.

Pris

Begär offert.

INSTA 800 Nivå 3 (1 dag)

Innehåll

Utbildningen omfattar fördjupade kunskaper om innehållet i avsnitt 5-8 i standarden. Visuella kontroller, mätningar med instrument enligt bilaga D i standarden. Ingående kunskaper om de statistiska förutsättningarna för kontroll.

Förkunskaper

INSTA 800 Nivå 1+2

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med städkontroller och städkvalitet.

Information

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett diplom. Observera att kursledaren är personcertifierad och uppfyller kraven i standarden, men kursen är inte formellt certifierande enligt de nya kraven i INSTA 800:2018 Del 2.

Datum och anmälan

Endast gruppanmälan. Kontakta oss om datum och begär offert.

Pris

Begär offert.

INSTA 800 Nivå 4 (1 dag)

Innehåll

Målsättningen efter genomgången kurs är att deltagarna ska ha detaljerad kännedom om hela innehållet i standarden.

Förkunskaper

INSTA 800 Nivå 1+2+3

Målgrupp

Nivå 4 vänder sig till leverantörens kalkylpersonal, kontaktpersoner hos beställaren och konsulter som arbetar med städupphandlingar.

Information

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett diplom. Observera att kursledaren är personcertifierad och uppfyller kraven i standarden, men kursen är inte formellt certifierande enligt de nya kraven i INSTA 800:2018 Del 2.

Datum och anmälan

Endast gruppanmälan. Kontakta oss om datum och begär offert.

Pris

Begär offert.