Logo

Hygiene Diagnostics erbjuder lösningar för objektiv kvalitetssäkring av städning, rengöring och hygien. Genom våra produkter och tjänster för hygienkontroll hjälper vi våra kunder att snabbt upptäcka föroreningar och undvika kvalitetsproblem. 

Våra produkter

Vi är återförsäljare av instrument och testmetoder för objektiv hygien- och rengöringskontroll.


ATP-mätare

ATP-mätare för hygienkontroll i realtid»

ATP-mätare för snabba renhetskontroller av ytor och vattenprov.

Tryckplattor
Snabba mikrobiologiska analyser»

Petrifilm™, tryckplattor BAX™ patogentest, och Bioindikatorer.


Proteinresttest

Kemiska analyser för specifika hygienkrav»

Snabbtester för allergener, proteiner m.m. Indikatorer för processkontroller.


UV-ljus med markörer

Hygienutbildning med UV-ljus och markörer»

Fluorescerande markörer för städkontroller och hygienutbildning.

Våra tjänster

Hygien Diagnostics tjänster bygger på många års erfarenhet inom hygienkontroll och kvalitetssäkring. Vi utför högkvalitativa och kostnadseffektiva inspektioner, mätuppdrag och valideringar.

Städinspektion
Inspektion»

Kvalitetsuppföljning av städning, rengöring och desinficering kan utföras enligt svenska standarder eller efter verksamhetens rutiner. Inspektionen bygger på en formaliserad visuell bedömning som kan kompletteras med provtagning och analysmetoder vid behov.

Provtagning och analyser
Provtagning»

Den osynliga kontamineringen kräver objektiva mätmetoder. Vi kan utföra mätuppdrag som ger dig säkerhet i kvalitetsuppföljning och egenkontroll. Provtagning och analyser kan ske av ytor, vatten och även produkter.

Kravanalys
Kravanalys»

Vi kan hjälpa er fastställa kvalitetsprofiler, renhetskrav, ta fram kravspecifikationer och föreslå testmetoder med gränsvärden för kontinuerlig kvalitetsuppföljning.

Validering
Validering»

Vi validerar era rengöringsrutiner, desinfektionsmetoder, rengöringsmaterial, diskdesinfektorer, autoklaver och system. Våra erfarna konsulter är GMP-utbildade med valideringexpertis inom livsmedelsindustri, pharma och vården.

Utbildning
Utbildning»

Våra kurser är mycket populära och hjälper dig att göra kvalitetssäkringen av rengöring och hygien mera tillförlitlig. Vi håller regelbundet kurser i INSTA 800, SS8760014, ATP-mätning och hygienkontroll.

Service och support
Support»

Vi hjälper dig att använda våra produkter på rätt sätt och strävar att ge bästa service och support.

Våra kunder

Sedan starten 2016 har vi på kort tid byggt upp en stark kundbas med lojala kunder inom landsting, kommuner, vård och omsorg, veterinärer, facility management, städbolag, livsmedelshygien, inspektörer, renrum, badhus, gym m.m.

Läs vad några av våra kunder säger om oss:

Nynäshamns kommun

Vårt samarbete i projektform med Hygiene Diagnostics har varit lärande och roligt. De är kunniga inom sitt område och delar gärna med sig av den kunskapen på ett enkelt sätt.

Anette Pettersson, Servicechef Miljö & samhällsbyggnadsförvalt.
Sodexo AB

Vi får alltid bra och snabb service från Hygiene Diagnostics. Ett bra bollplank när det gäller frågor gällande livsmedelshygien. Känns tryggt att arbeta med en leverantör som är så kunnig inom området.

Linda Söderlund, Food safety specialist
Anicura AB

Hygiene Diagnostics har stor kunskap och ger snabbservice, en ovärderlig tillgång i hygienarbetet!

Ulrika Grönlund, DVM, PhD, Associate Prof. Group Medical Quality Manager