Mätmetoder för den osynliga smutsen

Hög städkvalitet är viktig för att förebygga smittspridning och infektioner. Men när är det tillräckligt rent? Hygiene Diagnostics har snabba och effektiva mätmetoder som gör det enklare att säkerställa hygienen.

Den osynliga smutsen

Objektiv hygienkontroll

Kvalitetskontroll av städning baseras traditionellt på enbart synliga kriterier. Det som inte kan ses finns inte. Metoden ger utrymme för ett stort mått av subjektivitet hos kontrollanten och säger dessutom väldigt lite om hygiennivån är säker. Ytor som ser rena ut kan fortfarande vara kraftigt kontaminerade.

Hygiene Diagnostics har mätmetoderna du behöver för att se hela hygienbilden. De kan också användas för att utvärdera effekten hos olika material och städmetoder. Genom att välja rätt från början sparas mycket. Vidare är våra mätmetoder pedagogiska verktyg för att utbilda personal i rätt städteknik. Kunskaper lönar sig.

Mätmetoder

Det finns fyra kategorier av mätmetoder baserade på vad som mäts:

Läs vidare på nästa sida om mätmetodernas styrkor och svagheter i jämförelse med varandra.