Mätmetoder i jämförelse

Det finns styrkor och svagheter med alla mätmetoder. När man mäter rengöring och hygien kompliceras bilden dessutom av att metoderna mäter olika saker. Nyckeln till användbara mätresultat handlar därför om att man har genomtänkt syfte med mätningarna och kunskaper om mätmetoderna.

Skilj på rengöring och desinfektion

Börja med att förstå skillnaden mellan rengöring och desinfektion. Rengöring syftar till att transportera undan smuts, medan desinfektion avdödar mikroorganismer.

Mikrobiologiska mätmetoder mäter det som lever, dvs. de kan användas för att bedömma desinfektion och smittorisk. De är också kvantitativa, vilket betyder att de kan bedömma hygiennivåer. De mäter dock inte den "döda smutsen" eller "bakteriematen" som även den är av hygienisk betydelse och viktig för städkvalitet.

ATP-mätare och proteintest är mycket snabba jämfört med mikrobiologiska analyser. De mäter både dött och levande material. ATP-metoden är desutom kvantitativ och ger ett mått på mängden organiskt cellmaterial. Det är nästan den optimala mätmetoden om det inte vore för en nackdel - du kan inte kvantifiera bakterierna särskilt bra med ATP.

Styrkor och svagheter

En övergripande sammanställning av mätmetodernas styrkor (+) och svagheter (-) visas i tabellen nedan.

Mätmetoder i jämförelse

Hygiene Diagnostics kan hjälpa dig välja mätmetoder som passar dina behov bäst. Vårat produktutbud innehåller alla metoder med den senaste analystekniken. Kontakta oss gärna om du vill diskutera kvalitetssäkring av er städning och hur vi kan hjälpa er lyfta den till en hygienisk nivå.

Desinfektion

Desinfektion

Definieras som en reduktion av mikroorganismer till en nivå som inte innebär risk för smitta eller överföring av smitta [def. enligt vårdhandboken].

Städning/rengöring

Vid städning ska smuts och damm avlägsnas och antalet mikroorganismer i miljön reduceras. Detta kan indirekt leda till färre infektioner genom att förebygga smittspridning [def. enligt vårdhandboken].