Logo

ATP-mätning av flexibla endoskop

Publicerad: 2017-11-29

Trots den tekniska utvecklingen inom endoskopin så finns fortfarande patientrisker som är svåra att hantera. Instrumentens komplexa design med långa och trånga kanaler gör det svårt att uppnå en effektiv rengöringsprocess. Nya studier visar att ATP-mätning kan vara ett kostnadseffektivt sätt att uppnå bättre kontroll.

Endoskop ATP-mätning

Visuella kontroller inte tillräckliga

Antal publikationer i samband med utbrott av multiresistenta bakterier med endoskop har ökat enormt på senare år. Utvecklingen visar att dekontaminering av endoskop fortsätter att vara utmanande och att de rapporterade utbrotten troligen bara visar toppen på ett isberg .

Ofta så har utbrotten kopplats till brister i endoskopens dekontamineringsprocess eller till skadade kanaler. Nyare utbrott tyder dock på att endoskopens design kan orsaka problem även om strikta rutiner följs. Dessutom är manuella rengöringssteg och operatörens skicklighet svåra att validera. Det finns många svårtillgängliga delar på endoskopen där visuella kontroller är omöjliga. En lösning som föreslås är att göra ATP-mätningar . Fördelarna med mätmetoden är att den är snabb, enkel, kostnadseffektiv och ger resultat som kan användas för direkta åtgärder på plats.

Vill du veta mer om ATP-mätare och vilken utrustning man behöver så är ni välkommna att kontaka oss.

Läs gärna mer om testprokollet för ATP-mätningar på vår hemsida.

 1. Epstein L et al. New Delhi metallo-ß-lactamase-producing carbapenem-resistant Escherichia coli associated with exposure to duodenoscopes. JAMA. 2014 Oct 8;312(14):1447-55. DOI: 10.1001/jama.2014.12720
 2. Fernando G et al. ATP bioluminescence to validate the decontamination process of gastrointestinal endoscopes. Healthc Infect. 2014;19(2):59. DOI: 10.1071/HI13034
 3. Zweigner J et al. A carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae outbreak following bronchoscopy. Am J Infect Control. 2014 Aug;42(8):936-7. DOI: 10.1016/j.ajic.2014.04.022
 4. Kola A et al. An outbreak of carbapenemresistant OXA-48 - producing Klebsiella pneumonia associated to duodenoscopy. Antimicrob Resist Infect Control. 2015 Mar 25;4:8. DOI: 10.1186/s13756-015-0049-4
 5. Verfaillie CJ et al. Withdrawal of a novel-design duodenoscope ends outbreak of a VIM-2-producing Pseudomonas aeruginosa. Endoscopy. 2015 Jun;47(6):493-502. DOI: 10.1055/s-0034-1391886
 6. Ofstead CL et al. Re-evaluating endoscopy-associated infection risk estimates and their implications. Am J Infect Control. 2013 Aug;41(8):734-6. DOI: 10.1016/j.ajic.2012.10.008
 7. Dirlam L et al. Reported gastrointestinal endoscope reprocessing lapses: the tip of the iceberg. Am J Infect Control. 2013 Dec;41(12):1188-94. DOI: 10.1016/j.ajic.2013.04.022
 8. Gastmeier P, Vonberg RP. Klebsiella spp. in endoscopyassociated infections: we may only be seeing the tip of the iceberg. Infection. 2014 Feb;42(1):15-21. DOI: 10.1007/s15010- 013-0544-6
 9. Kovaleva J et al. Transmission of infection by flexible gastrointestinal endoscopy and bronchoscopy. Clin Microbiol Rev. 2013 Apr;26(2):231-54. DOI: 10.1128/CMR.00085-12
 10. Kenters N et al. Infectious diseases linked to cross-contamination of flexible endoscopes. Endosc Int Open. 2015 Aug;3(4):E259-65. DOI: 10.1055/s-0034-1392099
 11. Buss AJ et al. Endoscope disinfection and its pitfalls--requirement for retrograde surveillance cultures. Endoscopy. 2008 Apr;40(4):327-32. DOI: 10.1055/s-2007- 995477
 12. Jolly JD et al. Patient safety and reprocessing: A usability test of the endoscope reprocessing procedure. Hum Factors Ergon Manuf. 2012;22(1):39-51. DOI: 10.1002/hfm.20278
 13. Ofstead CL et al. Persistent contamination on colonoscopes and gastroscopes detected by biologic cultures and rapid indicators despite reprocessing performed in accordance with guidelines. Am J Infect Control. 2015 Aug;43(8):794-801. DOI: 10.1016/j.ajic.2015.03.003
 14. Alfa MJ et al. Validation of adenosine triphosphate to audit manual cleaning of flexible endoscope channels. Am J Infect Control. 2013 Mar;41(3):245-8. DOI: 10.1016/j.ajic.2012.03.018
 15. Alfa MJ et al. The adenosine triphosphate test is a rapid and reliable audit tool to assess manual cleaning adequacy of flexible endoscope channels. Am J Infect Control. 2013 Mar;41(3):249-53. DOI: 10.1016/j.ajic.2012.03.015
 16. Nina Parohl et al. Monitoring of endoscope reprocessing with an adenosine triphosphate (ATP) bioluminescence method. GMS Hygiene and Infection Control 2017, Vol. 12
 17. Hwang et al. Technologies for monitoring the quality of endoscope reprocessing. Volume 80, No. 3 : 2014 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY