Endoskop

Rengöring av endoskop

Clean-Trace provtagningsprotokoll

Evidensen visar att de traditionella riktlinjerna för upparbetning inte är tillräckliga för att säkerställa framgångsrikt sanering av flexibla endoskop. Hygiene Diagnostics erbjuder olika provtagningsprotokoll och tjänster som höjer patientsäkerheten med hjälp av Clean-Trace ATP-mätare.

Fördelarna med Clean-Trace är snabbheten, känsligheten och reproducerbarheten hos mätarna. Med Clean-Trace provtagningsprotokoll går det att detektera om det finns organiskt cellmaterial kvar efter rengöringsteget som skulle kunna leda till att saneringen misslyckas.

Hur fungerar ATP-metoden? Exemplet på nästa sida är ett provtagningsprotokoll som fungerar med de vanligaste endoskopen på marknaden.

Läs om provtagning endoskop »