Logo

ATP-provtagning endoskop

Material som behövs

 • Clean-Trace™ LM1 ATP-mätare
 • Clean-Trace™ ATP-svabbtest för ytor
 • Clean-Trace™ ATP-vattentest
 • Clean-Trace™ LM1 sterilt anslutningsset (består av en anslutningsslang, två proppar för biopsiporten och ventilöppning, samt en steril adapter för endoskophållare)
 • Clean-Trace™ Endoskophållare
 • Steril spruta 100 ml
 • Steril provkopp
 • Sterilt vatten

ATP-svabbtest utsidan

 • Börja provtagningen med att använda en Clean-Trace ATP-svabbtest och börja svabba ytan på distaldelen.
 • Svabba runt hela röret och längs en längd av 10 cm.
 • Stoppa tillbaka svabben i provröret och aktivera ATP-testet.
 • Använd Clean-Trace LM1 ATP-mätare och följ instruktionen för denna.

Sköljvattenprovtagning

 • Följ instruktionerna som anges för anslutningskittet (bilder 1-6). Det sterila kittet och endoskophållaren kan inköpas från Hygiene Diagnostics.
bild 1
 • Montera endoskophållaren med adapter och provkopp (bild 1).
 • Koppla den distala änden på endoskopet till adaptern (bild 2).
 • Koppla silikonslangen i kittet till den umbilikala änden av endoskopet. Stäng sugventilöppningen och biopsiporten med silikonpropparna (bild 3).
 • Fyll en 100 ml steril spruta med 40ml steril vatten och 60 ml luft (bild 4).
 • Anslut sprutan till silikonslangen i den umbilikala änden. Pressa in vatten följt av luften för att säkerställa att ingen vätska finns kvar i röret. (bild 5)
 • Stäng locket på provkoppen för att undvika kontamineringsrisk (bild 6)
 • Tag ett vattenprov med Clean-Trace Total ATP vattentest. Följ instruktionerna för ATP-mätaren.

ATP-gränsvärde

Resultat RLU (Relativa ljusenheter)
Godkänt 0-100
Gk. med anmärkning 101-200
Ej godkänt > 200

Fler protokoll finns tillgängliga för olika endoskop och lumenformade instrument. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt protokoll.

.
 1. M.J. Alfa et al. Validation of adenosine triphosphate to audit manual cleaning of flexible endoscope channels. American Journal of Infection Control 41 (2013) 245-8