Provtagning endoskop


Material som behövs:


 • 3M™ Clean-Trace™ ATP svabbtest
 • 3M™ Clean-Trace™ ATP Total ATP vattentest
 • 3M™ Clean-Trace™ Kit för vattenprovtagning
 • 3M™ Clean-Trace™ NG eller LM1 ATP-mätare »
 • Sterila 50 ml koniska tuber för provtagning (valfritt)
 • Rack för provtagningstuber
 • 60 ml steril engångsspruta
 • 80 ml ATP-fritt vatten (i en behållare som passar till engångssprutan)
 • Skyddskläder: munskydd, handskar, rock
 • Pulverfria rengöringsdukar


Ytprovtagning endoskop
Bild 1

1. Provtagning utsidan

 • Börja provtagningen med att använda en Clean-Trace ATP-svabbtest och börja svabba ytan på röret som det visas i bild 1.
 • Svabba runt hela röret och längs en längd av 10 cm.
 • Stoppa tillbaka svabben i provröret och aktivera ATP-testet.
 • Använd en Clean-Trace NG eller LM1 ATP-mätare och följ instruktionen för denna.

2. Förbered kopplingar

Cennector endoskop
Bild 2
Koppling
Bild 3
 • Förbered provtagningen genom att skaffa sterila kopplingar som behövs för sprutan (bild 2). Kopplingarna kan inköpas från Hygiene Diagnostics och är engångsartiklar.
 • Kopplingarna passar till sug/biopsikanalen lokaliserad i slutet av det flexibla endoskopröret (bild 3).

3. Lufta

Koppla spruta
Bild 4
Ventil
Bild 5
 • Fyll spruta med 60 ml luft och tryck fast den i kopplingen (bild 4).
 • Tryck in sugventilen och pressa in luften för att säkerställa att ingen vätska finns i röret (bild 5)

4. Provtagning sköljvatten

Stoppa ändan i provröret
Bild 6
Tryck in vatten
Bild 7
 • Placera ändan av endoskopröret i ett nytt koniskt provrör på minst 50mL. Undvik kontamineringsrisk genom att inte låta röret sticka förbi markeringen för 40 ml  (bild 6).
 • Tag loss sprutan från koppling och dra upp 40 ml ATP-fritt vatten från behållaren. Dra sedan upp ytterligare 20 ml luft.
 • Sätt tillbaka sprutan på kopplingen. Se till att ventilen är stängd för att undvika läckage (bild 5).
 • Med ventilen stängd använd sprutan och pressa igenom vattnet i endoskopröret. Sköljvattnet samlas upp i det koniska provröret (bild 6).
 • Öppna ventilen och tag loss sprutan från kopplingen.Fyll sprutan med 60 ml luft. Sätt tillbaka sprutan och stäng ventilen. Pressa igenom luften. 40 ml sköljvatten bör nu vara samlat i det koniska provröret.
 • Tag ett vattenprov med Clean-Trace Total ATP vattentest. Följ instruktionerna för ATP-mätaren.

Rekommenderat ATP-gränsvärde

Resultat RLU (Relativa ljusenheter)
Godkänt 0-100
Gk. med anmärkning 101-200
Ej godkänt > 200

Fler protokoll finns tillgängliga för olika endoskop. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt protokoll.