Logo

Dokument

På den här sidan har vi sammanställt instruktioner, guidelines och handböcker för våra produkter. Kontakta oss direkt om du letar efter något särskilt dokument eller behöver ett säkerhetsdatablad.

ATP-mätare

# Dokument titel PDF
1 Hygiene Monitoring’s Role in an Environmental Monitoring Program
2 Choosing the Optimal Photodetection Technology for Your ATP Testing System
3 Guide för provtagning på sug-biopsikanal på flexibla endoskop
4 Not All Hygiene Monitoring Systems are Equal
5 Repeatability of hygiene test systems in measurement of low levels of ATP
6 Protocol for assesing the sensitivity of hygiene test systems for live microorganisms and food residues
7 ATP, RLUs and CFUs
8 Hygiene Management Guide for Surgical Instruments
9 Hygiene Management Guide for Environmental Surfaces
10 Bioluminiscens- Används för hygienkontroll

Tryckplattor

# Dokument titel PDF
1 Dipslide tryckplattor produktöversikt
2 Dipslide tryckplattor jämförelsediagram
3 Dipslide presentation

Petrifilm

# Dokument titel PDF
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x
10 x x

xxxxx

# Dokument titel PDF
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x
8 x x
9 x x
10 x x