Logo

Dokument

På den här sidan har vi sammanställt instruktioner, guidelines och handböcker för våra produkter. Kontakta oss direkt om du letar efter något särskilt dokument eller behöver ett säkerhetsdatablad.

ATP-mätare

# Dokument titel PDF
1 Hygiene Monitoring’s Role in an Environmental Monitoring Program
2 Choosing the Optimal Photodetection Technology for Your ATP Testing System
3 Guide för provtagning på sug-biopsikanal på flexibla endoskop
4 Not All Hygiene Monitoring Systems are Equal
5 Repeatability of hygiene test systems in measurement of low levels of ATP
6 Protocol for assesing the sensitivity of hygiene test systems for live microorganisms and food residues
7 ATP, RLUs and CFUs
8 Hygiene Management Guide for Surgical Instruments
9 Hygiene Management Guide for Environmental Surfaces
10 Bioluminiscens- Används för hygienkontroll
11 3M™ Clean-Trace™ Surface ATP (3.08 MB)
12 3M™ Clean-Trace™ Water-Free ATP (5.81 MB)
13 3M™ Clean-Trace™ Water Plus-Total ATP (8.13 MB)
14 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Allergen Test ALLTEC60 (1.47 MB)
15 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein High Sensitivity Test MPRO050 (1.45 MB)
16 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Test PRO50/PRO100 (1.42 MB)

Proteinresttest

# Dokument titel PDF
1 Clean-Trace™ Surface Protein Allergen Test (1.47 MB)
2 Clean-Trace™ Surface Protein High Sensitivity Test (1.45 MB)

Tryckplattor

# Dokument titel PDF
1 Dipslide tryckplattor produktöversikt
2 Dipslide tryckplattor jämförelsediagram
3 Dipslide presentation

Petrifilm

# Dokument titel PDF
1 Petrifilm™ Aerobic Count Plates (2.47 MB)
2 Petrifilm™ Rapid Aerobic Count Plates (310 KB)
3 Petrifilm™ Coliform Count Plates (2.46 MB)
4 Petrifilm™ High-Sensitivity Coliform Count Plates (1.69 MB)
5 Petrifilm™ Rapid Coliform Count Plates (4.10 MB)
6 Petrifilm™ Select E. coli Count Plates (5.18 MB)
8 Petrifilm™ Rapid E. coli/Coliform Count Plate (3.26 MB)
9 Petrifilm™ E. coli/Coliform Count Plates (2.79 MB)
10 Petrifilm™ Enterobacteriaceae Count Plates (2.43 MB)
11 Petrifilm™ Environmental Listeria Plates (1.76 MB)
12 Petrifilm™ Lactic Acid Bacteria Count Plates (7.08 MB)
13 Petrifilm™ Staph Express Count Plates (3.85 MB)
14 Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates (7.98 MB)
15 Petrifilm™ Yeast and Mold Count Plates (5.37 MB)
16 Petrifilm™ Aqua Coliform Count Plates (4.11 MB)
17 Petrifilm™ Aqua Enterobacteriaceae Count Plates (4.58 MB)
17 Petrifilm™ Aqua Heterotrophic Count Plates (3.99 MB)
17 Petrifilm™ Aqua Yeast & Mold Count Plates (3.93 MB)