Diskdesinfektion

Rengöring av endoskop

Clean-Trace rengöringskontroll

Det är av största vikt att rengöringsprocessen är kontrollerad i spol-och diskdesinfektorer för att efterföljande steg i desinfektionsprocessen ska fungera effektivt.

Provning av rengöringsförmågan vid validering (kvalificeringsstegen OQ och PQ) och upprepad processkontroll (UPQ) kan utföras med Clean-Trace proteinresttest och ATP-mätare.

När ATP mätare används går det att mäta även på sköljvattnet vilket ger information hur bra hela batchen av gods rengjorts. ATP-mätning är känsligare än proteinresttester, men testmetoderna kompletterar varandra. Som tillbehör finns Browne smutsprovtest och RIWAC (skjöljvattenprovtagare).

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er validera diskdesinfektorer. Använd gärna vårt kontaktformulär så ringer vi upp.