Logo

ATP-mätare

Med Clean-Trace™ ATP-mätare och tillhörande ATP-tester kan du utföra objektiva rengöringskontroller på några sekunder. ATP-mätarna använder sig av en naturligt förekommande ljusreaktion kallad ATP-bioluminiscens för att detektera cellorganisk kontaminering innehållande ATP (Adenosintrifosfat).

ATP-mätare
Clean-Trace™ ATP-mätare med ATP-svabbtest

ATP-mätare för snabb rengöringskontroll

ATP-mätare används ofta i branscher med egenkontroll där rengöring är en viktig del i hygienkontroll och kvalitetssäkring. ATP-mätning kompletterar visuella kontroller genom att detektera osynlig kontaminering på cellnivå. Med hjälp av en ATP-mätare kan man kvantitativt mäta om rengöringen fungerar som avsett.

Mikrobiologiska analyser används traditionellt för att objektivt mäta hygienförhållanden. Metoderna är beprövade, men kräver odlingssteg vilket gör dom långsamma och ofta opraktiska.

Fördelarna med att använda ATP-mätare för rengöringskontroller jämfört med mikrobiologiska analyser kan beskrivas i fyra punkter:

  • Snabbt - provtagning och mätning går på några sekunder vilket innebär snabbare feedback och att åtgärder kan vidtas omedelbart.
  • Enkelt - inga speciella förkunskaper behövs för att använda ATP-mätare.
  • Pedagogiskt - praktiskt verktyg för inspektörer, ledare och utbildare för att snabbt kunna demonstrera effekten av effektiv rengöring. ATP-mätaren motiverar och engagerar.
  • Informativt - ATP-nivån ger information om rengöringens effekt avseende både levande och dött cellmaterial. Låga ATP-nivåer innebär att det finns lite "bakteriemat" och mindre risk för bakteriell tillväxt. Tvärtom gäller för höga ATP-nivåer. ATP-mätvärdena kan användas för att förebygga och upptäcka allvarliga hygienrisker och kvalitetsbrister.

Att välja rätt ATP-system

Mobila ATP-mätare har utvecklats mycket från de första modellerna i början av nittiotalet. I början vägde ATP-mätare fem kilo eller mer och fyllde en resväska. Mätmetoden var också relativt komplicerad och krävde flera provberedingssteg med pipetteringar. Idag så har allt blivit bokstavligt "lättare". Mobila ATP-mätare väger några hundra gram och har en design som operatören kan hantera med ena handen. Inget laborerande behövs. Provtagning och test utförs i samma provrör med färdigblandade ATP-reagens.

Har man ingen eller liten erfarenhet av ATP-mätare kan det vara svårt att veta vad man behöver. Det finns idag huvudsakligen tre eller fyra ATP-mätare på den svenska marknaden som skiljer sig åt i kvalitet, design, kringutrustning, programvara, tjänster samt pris på ATP-mätare och ATP-tester. Leverantörerna skiljer sig även stort i fråga om kunskaper och support. Detta är huvudfaktorerna man bör överväga vid inköpet. Utöver dessa finns också direkta tekniska frågor. I tabellen nedan har vi sammanställt egenskaper och funktioner som vi rekommenderar du bör tänka på.

Tabell 1. Viktiga egenskaper för ett modernt ATP-system bestående av ATP-mätare, ATP-test och programvara.
Egenskap Beskrivning
Känslig Detekterar ATP ner till hygiennivån 1 femtomol ATP.
Tillförlitlig ATP-systemet har en reproducerbarhet (CV< 10%) vid mätning av positiv ATP kontroll. Mätfelet ska vara <3% vid jämförelse med optisk referens eller standardmätare.
Ergonomisk ATP-mätaren går att använda med ena handen. Den står stabilt på ett bord och har släta ytor som gör det enkelt att rengöra. ATP-mätaren bör ha så få knappar som möjligt.
Användarvänlig Snabbt och enkelt att ladda mätare och utföra oplanerade test utan något krångel. Sensorer bör finnas som känner av ATP-test i mätaren och som varnar om operatören håller mätaren fel (vertikalt).
Robust Har en gedigen design för användning i krävande och smutsiga miljöer. Temperaturokänslig. Tåligt lock och skärm.
Datasmart Fungerar lika bra med eller utan dedikerad programvara. Snabbt att installera. Responsivt gränsnitt. SQL-baserad databas. Enkelt att programmera och skriva ut rapporter. Trådlös dataöverföring och molntjänst som optioner.
Allt-i-ett ATP-svabbtest ska ha fuktiga svabbar och flytande reagens. Testen ska vara enkla att aktivera.

Clean-Trace™ ATP-mätare

Clean-Trace™ ATP-system är designade för att göra ATP-mätningar snabbt och enkelt utan att kompromissa med säkerheten i resultatet. Oberoende studier visar att Clean-Trace™ ATP-mätare har marknadens bästa känslighet och repeterbarhet. Det innebär hög tillförlitlighet och att du sparar pengar på att undvika falsk-positiva resultat.

1. The repeatability of hygiene test systems in measurement of low levels of ATP. W.J. Simpson, C.J. Giles, H.A. Flockhart. Cara Technology Limited, Leatherhead Enterprise Centre, UK Report 30606 , 27 July 2006.
2. Protocol for assessing the sensitivity of hygiene test systems for live microorganisms and food residue. W.J. Simpson, J.L. Archibald, C.J. Giles. Cara Technology Limited, Leatherhead Enterprise Centre, UK Report 120906, 27 July 2006.

Med lanseringen förra året av Clean-Trace™ LM1 erbjuder vi kunder en ny generation av ATP-mätare med fler applikationer och fenomenal prestanda. ATP-mätaren har 3Ms patenterade sensordesign och är idag det mest avancerade systemet på marknaden.

Läs gärna mer om Clean-Trace™ ATP-mätare på nästa sida.