WarmMark temperaturindikatorer

WarmMark

WarmMark är en engångsindikator för stigande tid och temperatur som varnar användare om exponering för oacceptabla temperaturförhållanden. Warmark finns i en rad olika format för olika applikationer. Här följer en liten sammanställning.

Applikation

WarmMark används vid förvaring och transporter av temperaturkänsliga läkemedel, vacciner, vävnadsprover, livsmedel, kemikalier m.m.

Specifikationer

Temperatur noggrannhet

±1°C

Förvaringsförhållanden

Förvaras i en torr miljö under reaktionstemperaturen samt under 55 % relativ luftfuktighet för optimal hållbarhet.

Hållbarhet

Minst 2 år från försäljningsdatum.

Tiderna för WarmMark (i.e. utloppstiderna efter aktivering av indikatorn) baseras på en konstant temperatur 2°C över indikatortemperaturtröskeln. Exponering till högre temperaturer kommer att resultera i snabbare slut. Tidsiffrorna för Korta (fönster 1) och Mellan (fönster 2) är för vägledning, medan det långsamma (fönster 3 eller endast ett fönster) styrs till tidsspecifikationen.

WarmMark ett fönster

Temperatur

Tid

Artikelnummer

WarmMark 8°C

8 tim

WM 8/46-8

WarmMark 8°C

12 tim

WM 8/46-12

WarmMark 8°C

48 tim

WM 8/46-S

WarmMark 25°C

tim

WM 25/77

WarmMark 25°C

12 tim

WM 25/77-12

WarmMark 26°C

48 tim

WM 26/79-48

WarmMark tre fönster

Temperatur

Kort

Mellan

Lång

Artikelnummer

WarmMark -18°C

1 tim

tim

12 tim

WM -18/0

WarmMark 0°C

tim

12 tim

48 tim

WM 0/32

WarmMark 5°C

30 min

tim

tim

WM 5/41

WarmMark 8°C

tim

12 tim

48 tim

WM 8/46

WarmMark 10°C

tim

12 tim

48 tim

WM 10/50

WarmMark 20°C

tim

12 tim

48 tim

WM 20/68

WarmMark 25°C

30 min

tim

tim

WM 25/77-8

WarmMark 30°C

30 min

tim

tim

WM 30/86

WarmMark 32°C

30 min

tim

tim

WM 32/89

WarmMark 35°C / 96°F

30 min

tim

tim

WM 35/96

WarmMark 35°C

tim

12 tim

36 tim

WM35/96-36

WarmMark 37°C

30 min

tim

tim

WM 37/99

WarmMark Mini

Temperatur

Artikelnummer

WarmWarm Mini 8°C

WM 8/46-SB

WarmMark Mini 25°C

WM 25/77-SB

WarmMark Duo

Duo-indikator

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Artikelnummer

10°C

3 dagar

8 dagar

14 dag

WD 10-34

34°C

inom 30 min

 

WarmMark Långsamma

Långsamma

Rad 1

Rad 2

Rad 3

Rad 4

Rad 5

Artikelnummer

10°C

12 timmar

30 timmar

60 timmar

110 timmar

168 timmar

WL 10/50

31°C

12 timmar

30 timmar

60 timmar

110 timmar

168 timmar

WL 31/88

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor.
Varukorg
Rulla till toppen