Vad är mykotoxiner?

Vad är mykotoxiner?

Mykotoxiner är toxiska ämnen som produceras av mögelsvampar och kan förekomma i livsmedel som spannmål, nötter, och frukter under ogynnsamma förhållanden. Dessa toxiner kan orsaka allvarliga hälsoproblem hos människor och djur, inklusive cancer, immunosuppression, och neurologiska störningar. Att testa för mykotoxiner är därför kritiskt för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Nedan följer en översikt över några av de mest bekymmersamma mykotoxinerna:

Aflatoxiner

Aflatoxiner produceras främst av Aspergillus flavus och Aspergillus parasiticus svampar och är bland de mest karcinogena substanserna som är kända. De förekommer ofta i spannmål, jordnötter och andra nötter samt i mjölk, som ett resultat av djur som äter aflatoxin-kontaminerat foder. Aflatoxiner kan orsaka levercancer hos människor och är särskilt farliga för barn och personer med befintliga leversjukdomar.

Fumonisiner

Fumonisiner produceras av Fusarium-svampar, särskilt Fusarium verticillioides och Fusarium proliferatum, som främst förekommer i majs och majsprodukter. De har kopplats till esofaguscancer hos människor och leukoencefalomalaci hos hästar, en dödlig sjukdom som påverkar hjärnan. Fumonisiner kan också skada levern och njurarna.

Deoxynivalenol (DON)

Känt som vomitoxin, produceras DON av Fusarium-svampar och påverkar främst spannmål som vete, korn, och majs. Det kan orsaka kräkningar, diarré, och immunsuppression hos människor. Hos djur kan det leda till minskat foderintag och försämrad tillväxt.

T-2 och HT-2 Toxiner

Dessa toxiner produceras också av Fusarium-svampar och är bland de mest toxiska mykotoxinerna. De kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som blodsjukdomar, hudnekros, och immunsuppression. T-2 och HT-2 är särskilt farliga eftersom de kan absorberas genom huden, vilket gör hantering av kontaminerat spannmål riskfyllt.

Ochratoxin A

Producerat av Aspergillus och Penicillium svampar, förekommer Ochratoxin A i ett brett spektrum av livsmedel, inklusive spannmål, druvor och kaffe. Det har kopplats till njursjukdomar och möjligtvis till njurcancer, samt till neurologiska störningar hos djur.

Zearalenon

Zearalenon produceras av Fusarium-svampar och efterliknar östrogen, vilket kan leda till reproduktiva störningar hos både människor och djur. Det förekommer främst i spannmål som vete, majs, och korn. Höga nivåer av zearalenon kan orsaka infertilitet och andra reproduktiva problem.

Varför är det viktigt att testa för dessa Mykotoxiner?

Testning för mykotoxiner är avgörande för att identifiera och minska exponeringen för dessa giftiga ämnen. Med tanke på deras potentiellt allvarliga hälsoeffekter är det viktigt att kontrollera livsmedels- och fodertillförseln för att skydda människors och djurs hälsa. Att upptäcka mykotoxiner i tidiga skeden av livsmedelsproduktion och distribution kan hjälpa till att förhindra spridningen av kontaminerade produkter på marknaden. Detta skyddar inte bara folkhälsan utan bidrar också till livsmedelsindustrins ekonomiska stabilitet genom att förebygga förluster orsakade av förorenade varor och säkerställa överensstämmelse med intern.

I vår webshop hittar du olika tester för mykotoxiner och kan läsa mer om hur de fungerar.

Varukorg
Rulla till toppen