Salmonella

Isolering och identifiering  av salmonella bakterier

Ett antal pläteringsmedia har utvecklats för isolering av Salmonella. Vissa medier är differentiella och icke-selektiva, d.v.s. de innehåller laktos med en pH-indikator, men innehåller ingen …

Vad är salmonella?

Salmonella är ett variationsrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. De stavformiga bakterierna är uppkallade efter den amerikanske bakteriologen och veterinären D.E. Salmon (1850–1915).  Salmonella delas …

Varukorg
Rulla till toppen