PCR-test

Bryggeri-revolution: Snabba PCR-test för ölspoilers

Bryggeri-revolution: Snabba PCR-test för ölspoilers

Att brygga en god öl är en konst som kräver både dedikation och noggrannhet. Men ibland uppstår oväntade utmaningar i form av kontaminering, vilket kan ...
Dualo 32® realtids PCR för bryggerier

Dualo 32® realtids PCR termocykler för bryggerier

Med den ständigt växande bryggeriindustrin finns det ett tydligt behov av kvalitetsstyrning och tidiga förebyggande kontroller för att minska risken för att produkterna förstörs. Hygiene ...
Robustheten hos ett PCR-test en kritisk framgångsfaktor i PCR-analysen

Robustheten hos ett PCR-test en kritisk framgångsfaktor i PCR-analysen

En av de mest avgörande framgångsfaktorerna för alla PCR-analyser som designas för livsmedelssäkerhet är resultatens noggrannhet och tillförlitlighet. Detta innebär mycket mer än detektionssystemets specificitet. ...
Realtid eller slutpunkt i PCR-analys: vilken teknik är bäst?

Realtid eller slutpunkt i PCR-analys: vilken teknik är bäst?

Polymerase Chain Reaction (PCR) har fått bred acceptans som ett verktyg för att upptäcka patogener inom livsmedelsindustrin, och metoden fortsätter att öka i popularitet. Två ...
PCR-test för det moderna livsmedelslaboratoriet – vad, varför och hur? 

PCR-test för det moderna livsmedelslaboratoriet – vad, varför och hur? 

PCR har idag blivit en vanlig analysteknik på många livsmedelslabb. Följ med på första delen i vår mini-artikelserie i fem delar där vi diskuterar tekniken ...
DNA-analys: Vad skiljer PCR och LAMP?

DNA-analys: Vad skiljer PCR och LAMP?

/*! elementor – v3.7.1 – 14-08-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Bland de olika typerna av DNA-baserade snabba metoder har polymeraskedjereaktion (PCR) använts för ...
Snabb och säker patogendetektion med BAX®PCR-test

Snabb och säker patogendetektion med BAX®PCR-test

Hygienas BAX-system använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att upptäcka oönskade bakterier i råvaror, färdiga produkter och miljöprover. Det används av livsmedelsföretag, servicelabb och statliga tillsynsmyndigheter över ...
Varukorg
Rulla till toppen