Snabb och säker patogendetektion med BAX®PCR-test

Hygienas BAX-system använder polymeraskedjereaktionen (PCR) för att upptäcka oönskade bakterier i råvaror, färdiga produkter och miljöprover. Det används av livsmedelsföretag, servicelabb och statliga tillsynsmyndigheter över hela världen. 

Det automatiserade, användarvänliga systemet är lätt att använda och använder realtids- eller slutpunkts PCR-analyser, tabletterade reagenser och optimerade media för att strömlinjeforma analysarbetet. Systemet är idag det ledande PCR-instrumentet i ISO-17025-labb. 

Medan andra metoder förlitar sig på fysiska eller biokemiska egenskaper hos sina mål, amplifierar och detekterar PCR en målorganisms DNA. Målet är mycket stabilt och opåverkat av miljöpåfrestningar som ofta kan påverka andra typer av detektionsmetoder. Genom PCR riktar sig noggrant designade s.k. primrar mot specifika genetiska sekvenser som endast ägs av målorganismer, vilket eliminerar risker med kostsamma falskpositiva resultat. Systemet kombinerar denna teknik med tydliga ”ja” eller ”nej”-resultat och lättlästa förstärkningsprofiler, utan subjektiva moment eller behov av experttolkning. 

BAX PCR inkluderar: 

  • Nästa dag resultat för alla patogener inklusive Salmonella, Listeria, E. coli O157:H7, STEC, Cronobacter, Campylobacter, Vibrio
  • Hög kapacitetsbelastning, upp till 96 prover per batch 
  • Tydliga och reproducerbara resultat, oberoende av operatörsteknik och godkända arbetsflöden av AOAC, AFNOR, DAF
  • Automatiserad cykling, upptäckt och analys utan behov av expertkunskaper
  • Förenklad provförberedelse med endast tre pipettsteg som krävs
  • Färdigförpackade PCR-reagenstabletter som ger konsistens, stabilitet och lång hållbarhet 
  • Flexibilitet med ett växande utbud av nya analyser för t.ex. allergenanalyser
  • LIMS-kompatibla system möjliggör enkel lagring, hämtning och utskrift
  • Förstklassig service och support i Sverige där kunder får hjälp med att svara på frågor och hålla driften säker över tid.

Mer information

Shop

BAX PCR-system

Varukorg
Rulla till toppen