Så förvarar du Petrifilm

Hållbarheten på en oöppnad Petrifilm förpackning är upp till 18 månader vid kylförvaring <8°C. Efter förpackningen öppnats är det viktigt att försegla den ordentligt samt förvara den torrt och svalt men inte i kylen! Filmen visar hur förseglingen går till:

Oöppnade påsar förvaras i kyl eller frys

Förvara oöppnade påsar med Petrifilm i kylskåp eller nedfrysta vid en temperatur som är lägre eller lika med 8°C. Strax före användning ska påsarna, innan de öppnas, uppnå rumstemperatur (20–25 °C /< 60 % RH).

Förseglade påsar förvaras svalt eller i frys

Lägg tillbaka oanvända Petrifilm i påsen. Försegla påsen genom att vika kanten och tejpa igen den. För att undvika att plattorna utsätts för fukt ska öppnade påsar inte förvaras i kylskåp. Förvara återförslutna påsar på en sval och torr plats i högst fyra veckor. 

Det går också att frysa in Petrifilmen. För att förvara öppnade påsar i en frys ska du placera Petrifilm i en förslutningsbar behållare. När frysta Petrifilm ska tas ut för att användas öppnar du behållaren, tar ut önskat antal plattor och lägger omedelbart tillbaka återstående plattor i behållaren i frysen. Frysen som används till förvaring av öppnade påsar får inte ha en automatisk avfrostningscykel då en sådan upprepat skulle exponera plattorna för fukt, vilket kan skada dem.

Kontrollera utgångsdatum

Petrifilm ska inte användas efter utgångsdatum. Använd inte Petrifilm som visar tecken på missfärgning. Utgångsdatum och partinummer finns angivet på varje förpackning av Petrifilm. Batchnummer finns även angivet på enskilda Petrifilm.

Varukorg
Rulla till toppen