Petrifilm och omgivningsprov

Petrifilm™ är inte bara en praktisk mikrobiologisk analysmetod för produkter, den fungerar också utmärkt för omgivningsprov. Petrifilmens flexibilitet gör att den även kan användas för nedfallsprov, som en tryckplatta eller direkt med svabbprov.

Petrifilm och omgivningsprov

Petrifilmen är en färdig att använda frystorkad agarplatta. Vid produktprovtagning pipetteras 1 ml av provet i vätskeform till agarplattan som sedan inkuberas. Omgivningsprover fungerar annorlunda vilket kräver lite förberedelse.  Tabellen nedan sammanfattar förberedelser för olika omgivningsprov (luftprov och tryckplatta) till Petrifilm:

3M Petrifilm Hydrering Förvaring
Aerobic, Coliform, E.coli/Coliform, Rapid Coliform, Enterobacteriaceae, Yeast and Mold, Rapid Yeast and Mold , Rapid E.coli/Coliform Hydrera plattorna med 1 mL dest.vatten i minst 1 timme före användning. Låt hydratiserad Petrifilm förbli stängd i minst 1 timme före användning. Förvara all hydratiserad Petrifilm i förseglad påse eller förpackning. Skydda Petrifilmen från ljus och förvara i kyl vid 2–8°C. Hydratiserad Petrifilm Aerobic Count Plate kan förvaras i kyl upp till 14 dagar, Petrifilm Rapid Jäst- och mögel kan förvaras kyld upp till 1 dag (24 timmar) och all annan hydratiserad Petrifilm kan förvaras i kyl upp till 7 dagar.
Staph Express System Hydratisera Petrifilm plattorna med 1 mL dest. vatten. Kyl hydratiserade Petrifilm vid 2-8°C i minst 3 timmar före användning.
Rapid Aerobic Hydratisera Petrifilm plattorna med 1 mL dest.vatten. För luftprovtagning, kyl vid 2-8ºC i minst 1 dag (24 timmar) före användning. För direkta kontaktprover, kyl vid 2-8ºC i en minst 3 dagar före användning.
Varukorg
Rulla till toppen