Petrifilm är miljövänliga agarplattor

Petrifilm™ agarplattor är moderna dehydratiserade versioner av den klassiska Petriskål agarplattan. Petrifilm™ är färdiga att använda, tar minimal plats, och har färgade kolonier som gör metoden särskilt väl lämpad för kvantitativa tester. Petrifilm™ är världens mest använda snabbmetod för mikrobiologiska analyser av livsmedel och omgivningsprover och de flesta är globalt validerade av AOAC och AFNOR.

Petrifilm är miljövänliga agarplattor

Petrifilm™ ersätter traditionella metoder

Petrifilm™ är utvecklad för att ersätta traditionella agarskålar vid arbete med mikrobiologiska analyser och består av en bottenplatta och en toppfilm. Den innovativa teknologin går ut på att näringsämnen och inhiberingssubstanser har separerats från agarsubstratet. Näringsämnen har limmats fast på filmens bottenplatta och det geliserande agarsubstratet finns i toppfilmen.

Flexibel provtagning

Prov pipetteras, trycks, luftsamplas eller hälls direkt på bottenplattan. När toppfilmen rullas ned över provet så kommer provet att ”gelisera” samman agarsubstratet i toppfilmen med näringsämnen i bottenplattan, vilket i praktiken fungerar som en ingjutning.

Sparar tid, plats och pengar

Petrifilm™ är enkla att använda, ger minskade kostnader och mindre avfall jämfört med traditionella agarplattor.

Petrifilm™ levereras torra vilket innebär lång hållbarhet (24 månader) och det tunna formatet sparar mycket utrymme i inkubatorer och autoklaver. En traditionell agarskål är lika hög som 20 stycken Petrifilm. Produkten är färdig att använda direkt ur förpackningen vilket innebär att du kan lägga mindre tid på kostsam agarframställning och mer till analyser och utvecklingsarbete.

petrifilm packages stacked 1 scaled

Välj mellan olika Petrifilm™ tester

Petrifilm™ finns i olika förpackningsformat och sorter. Behöver du ha ett snabbare resultat väljer du Rapid-varianten som halverar odlingstiden.

Produkterna finns att köpa i vår webbshop i kategorin:

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Varukorg
Rulla till toppen