Mikrobiologisk egenkontroll med Dipslide tryckplattor

Mikrobiologisk egenkontroll med Dipslide tryckplattor

Dipslides är tryckplattor belagda med färdiga att använda agar (förberedda odlingsmedier) och som används för mikrobiologisk egenkontroll av en yta eller vätska. Varje typ av tryckplatta testar för en grupp av indikatororganismer som ger information om hygien och rengöring.

Hur använder du en Dipslide tryckplatta?

För att testa ett vattenprov för mikroorganismer, ta ur tryckplattan från dess behållare och doppa den i provet. Du kan också testa en yta genom att pressa tryckplattans sidor mot den. När provet har avsatts på båda tryckplattans agar måste den placeras tillbaka i sin behållare och inkuberas för att främja tillväxten (om kontaminering finns). Efter inkubationsperioden kan tryckplattan analyseras.

DipC
DipB
Så tolkar du tryckplattans resultat

Nivån av kontaminering kan bestämmas av mängden mikrobiella kolonier som uppträder på tryckplattans sidor. Kolonier bildas vanligtvis som distinkta prickar av olika former och storlekar. Genom att räkna dessa prickar och sedan jämföra dem med de medföljande diagrammen kan du beräkna kontamineringsnivån. Föroreningsnivån mäts i mängden kolonibildande enheter som betecknas CFU (Colony Forming Units). Resultaten registreras som CFU/ml (om vätska testades) eller CFU/cm2 (om en yta testades).

Dipslide Comparison chart testing 1024x768 1
Mer information om Dipslide tryckplattor

Ladda gärna hem vår övergripande presentation om Dipslide tryckplattor:

Varukorg
Rulla till toppen