Konsten att välja rätt ATP-mätare

ATP-mätare används för snabba egenkontroller av rengöring och hygien. Det finns många system på marknaden med olika priser och funktioner. Här berättar vi om viktiga egenskaper som du bör tänka på när du väljer en ATP-mätare för just dina behov.

ATP mätare

Alternativen till ATP-mätning

ATP-mätare används idag inom livsmedel-, sjukvård, miljö-och hälsoskydd och många andra områden. Innan du väljer ett ATP-system kan det vara att bra att ställa frågan varför du behöver just en ATP-mätare för rengöringskontrollen. Vilka är alternativen? 

Mikrobiologiska analyser är det som traditionellt används för att objektivt mäta hygienförhållanden. Det vanligaste exemplet är en tryckplatta för totalantalet aeroba bakterier. Metoderna är beprövade och känsliga, men de kräver odlingssteg i flera dagar vilket gör dom opraktiska. Resultaten kan också vara svåra att tolka för den oinvigde.

Hoppar vi det mikrobiologiska finns en uppsjö av kemiska indikatortester att välja mellan. De har som gemensamt att de är kolorimetriska och kvalitativa, dvs. de ger ett färgomslag som indikerar om något är rent eller inte. Det fungerar bra i många applikationer t.ex. vid kontroll av diskprocesser, men är mindre användbara om man behöver kvantifiera sin hygiennivå och göra jämförelser.

Fördelarna med ATP-mätare

ATP-mätning är en biokemisk testmetod som etablerat sig som den klart viktigaste snabbmetoden för hygienkontroll i världen. Många standarder inom både sjukvård och livsmedelsindustri rekommenderar också ATP-mätning.

Det går att sammanfatta fördelarna med en ATP-mätare i fyra punkter:

  • Snabbt – provtagning och mätning går på några sekunder vilket innebär snabbare feedback och att åtgärder kan vidtas omedelbart.
  • Enkelt – inga speciella förkunskaper behövs för att använda ATP-mätare.
  • Pedagogiskt – praktiskt verktyg för inspektörer, ledare och utbildare för att snabbt kunna demonstrera effekten av effektiv rengöring. ATP-mätaren motiverar och engagerar.
  • Informativt – ATP-nivån ger kvantitativ information om rengöringens effekt avseende både levande och dött cellmaterial. Låga ATP-nivåer innebär att det finns lite ”bakteriemat” och mindre risk för bakteriell tillväxt. Tvärtom gäller för höga ATP-nivåer. ATP-mätvärdena kan användas för att förebygga och upptäcka allvarliga hygienrisker och kvalitetsbrister.
 

 

Priset på ATP-mätare

Mobila ATP-mätare har utvecklats mycket från de första modellerna i slutet av nittiotalet. I början vägde ATP-mätare fem kilo eller mer och fyllde en resväska. Prislappen låg i dagens  penningvärde runt 200.000 kr. Mätmetoden var också relativt komplicerad och krävde en beredning av provet och pipettering.

Idag så har allt blivit bokstavligt ”lättare” och billigare. Mobila ATP-mätare väger några hundra gram och har en design som operatören kan hantera med ena handen. Inget laborerande behövs. Provtagning och test utförs i samma provrör med färdigblandade ATP-reagens. Priserna på ATP-system ligger idag runt en tiondel av vad det kostade när allt startade. 

Det finns ett dussin ATP-mätare på marknaden som skiljer sig åt i kvalitet, design, kringutrustning, programvara, tjänster samt pris på ATP-mätare och ATP-tester. Leverantörerna skiljer sig även stort i fråga om kunskaper och support. De billigare ger som regel noll utbildning, service och support. Allt detta är viktiga faktorer som man bör väga ihop innan man tar ett beslut. 

Om du tycker det är svårt att välja, trösta dig då med att konkurrensen är stenhård. Ingen ATP-leverantör kan sätta priser som inte speglar kvaliteten. Med andra ord så får man vad man betalar för.

Åtta killer-egenskaper hos en modern ATP-mätare

Utöver synpunkterna ovan finns också direkta tekniska frågor att ta ställning till. I tabellen nedan har vi sammanställt åtta killer-egenskaper som vi tycker en modern ATP-mätare ska ha.

Egenskap Beskrivning
Känslig Sensorn bör vara av PMT-typ (Photomultiplier Tube) som kan detektera ATP ner till 3 femtomol eller mindre.
Tillförlitlig ATP-systemet har en reproducerbarhet (CV< 10%) vid mätning av positiv ATP kontroll. Mätfelet ska vara <3% vid jämförelse med optisk referens eller standardmätare.
Ergonomisk ATP-mätaren går att använda med ena handen. Den står stabilt på ett bord och har släta ytor som gör det enkelt att rengöra. ATP-mätaren bör ha så få knappar som möjligt.
Användarvänlig Snabbt och enkelt att ladda mätare och utföra oplanerade test utan något krångel. Sensorer bör finnas som känner av ATP-test i mätaren och som varnar om operatören håller mätaren fel (vertikalt).
Robust Har en gedigen design för användning i krävande och smutsiga miljöer. Temperaturokänslig. Tåligt lock och skärm.
Datasmart Fungerar lika bra med eller utan dedikerad programvara. Snabbt att installera. Responsivt gränsnitt. SQL-baserad databas. Enkelt att programmera och skriva ut rapporter. Trådlös dataöverföring och molntjänst som optioner.
Allt-i-ett ATP-svabbtest ska ha fuktiga svabbar och flytande reagens. Testen ska vara enkla att aktivera.
Kalibreríngsbar Certifierad kalibrering med intyg erbjuds som tjänst av leverantören. ATP-mätare kan justeras om det behövs.

Vi hoppas att ovanstående inlägg hjälper dig att bestämma dig i ditt inköp. Läs gärna mer om ATP-systemens egenskaper i forskaren Chris Griffiths välskrivna artikel, ”What makes a good ATP hygiene monitoring system?”, Int. Food Hygiene Vol 22, No. 8, P. 21-23.

Du är också välkommen att ringa vår ATP-expert Frank Axelsson: tel 0707 912103 eller skicka ett mejl frank@hygiene-diagnostics.se

Mer information

Varukorg
Rulla till toppen