Isolering och identifiering  av salmonella bakterier

Isolering och identifiering  av salmonella bakterier

Ett antal pläteringsmedia har utvecklats för isolering av Salmonella. Vissa medier är differentiella och icke-selektiva, d.v.s. de innehåller laktos med en pH-indikator, men innehåller ingen hämmare för icke-salmonellae (t.ex. bromokresol lila laktosagar). Andra medier är differentiella och något selektiva, dvs. förutom laktos och en pH-indikator innehåller de en hämmare för icke-entera (t.ex. MacConkey-agar och eosin-metylenblåagar).

De mest använda medierna som är selektiva för Salmonella är SS-agar, vismutsulfitagar, Hektoen enteric (HE) medium, briljant grön agar och xylos-lisine-deoxicholat (XLD) agar. Alla dessa medier innehåller både selektiva och differentiella ingredienser och de är kommersiellt tillgängliga.

Medier som används för identifiering av salmonella är de som används för identifiering av alla Enterobacteriaceae. De flesta Salmonella-stammar är rörliga med peritrich flagella, men icke-rörliga varianter kan förekomma ibland. De flesta stammar växer på näringsagar som släta kolonier, 2-4 mm i diameter. De flesta stammar är prototrofer, som inte kräver några tillväxtfaktorer. Dock förekommer auxotrofa stammar, särskilt i värdanpassade serovarier som Typhi och Paratyphi A.

Tabell 1. Egenskaper som delas av de flesta Salmonella-stammar som tillhör underart I

 • Motila, gramnegativa bakterier
 • Laktosnegativ; syra och gas från glukos, mannitol, maltos och sorbitol; ingen Syra från adonitol, sackaros, salicin, laktos
 • ONPG-test negativt (laktosnegativt)
 • Indoltest negativt
 • Metylrött test positivt
 • Voges-Proskauer test negativt
 • Citratpositiv (tillväxt på Simmons citratagar)
 • Lysindekarboxylas positiv
 • Ureas negativ
 • Ornitindekarboxylas positiv
 • H2S framställt av tiosulfat
 • Växer inte med KCN
 • Fenylalanin och tryptofan deaminas negativ
 • Gelatinhydrolys negativ

Genetik Salmonella

Den genetiska kartan för Salmonella Typhimurium-stammen LT2 skiljer sig inte mycket från den för Escherichia coli K-12. F-plasmiden kan överföras till Typhimurium, och en Hfr-stam av Typhimurium kan därefter väljas. Konjugativ kromosomöverföring kan ske från Typhimurium Hfr till E. coli eller från E. coli Hfr till Typhimurium. Kromosomala gener som ansvarar för O-, Vi- och H-antigener kan överföras från Salmonella till Escherichia.

Salmonella kan också hysa tempererade fager och plasmider. Plasmider i Salmonella kan koda för antibiotikaresistens (resistensplasmider är frekventa på grund av det selektiva trycket från omfattande antibiotikabehandling), bakteriociner, metaboliska egenskaper som laktos- eller sackarosfermentering eller antigena förändringar av O-antigen.

Varukorg
Rulla till toppen