ATP-mätare fakta

ATP molekylen

Vad är ATP och varför mäter vi det?

ATP är en förkortning av adenosintrifosfat och är ett ämne av fundamental betydelse för allt liv på jorden. Det fungerar som cellernas energitransportör och är även en molekylär byggsten för DNA. Kemiskt består ATP av adenosin och tre energirika fosfatgrupper i en kedja. ATP bildas i alla typer av levande celler och förekommer i allt från bakterier och mögel, till celler i växter, djur och livsmedel.

Ur ett hygienperspektiv är det av stort värde att kunna mäta ATP på ytor eller i vattenprover. ATP-mängden i ett prov är nämligen proportionellt mot mängden biomassa. Det är detta vi i dagligt tal förknippar med smuts och mikrobiell kontaminering. Genom att mäta ATP går det att kontrollera städning och rengöring av hygienkritiska ytor mera objektivt jämfört med enbart visuella kontroller. ATP-mätning används därför t.ex. vid egenkontroller inom livsmedelshantering och sjukvård.

På nästa sida kan du läsa hur man tar ett ATP-prov och mäter ATP.