ATP-mätning - kurser i rengöringskontroll

ATP-mätare


Kurserna lär dig allt du behöver veta om objektiva rengöringskontroller med ATP-mätare. ATP-mätare som används i kursen är 3Ms Clean-Trace™.

Kursbeskrivning

ATP-mätning grundkurs (1 dag)

Kursen ger grunden i ATP-mätning med Clean-Trace ATP-mätare. Under kursen lär du dig ATP systemets funktioner och får konfigurera programvaran med testplaner för att snabbt komma igång med tillförlitliga mätningar. Inga särskilda förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till alla som nyligen köpt en Clean-Trace ATP-mätare eller planerar att göra detta.

Pris: 3 900 kr per deltagare, exkl. moms. Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Kursbeskrivningen »

Programpunkter »


ATP-mätning certifieringskurs (1 dag)

Kursen varvar djup teori med praktiska övningar genom ATP-mätning. Inga särskilda förkunskaper krävs. Efter genomförd utbildningen sker ett certifierande prov som tar cirka 30 minuter. Godkända på provet får ett diplom.

Utbildningen hjälper till att implementera, utveckla och säkerställa en tillförlitlig användning av ATP-metoden vid inspektioner och städkontroller enligt t.ex. INSTA 800, SS8760014, DS 2451-10 (vårdhygien), BRC och ISO 22000 standarder (livsmedelshygien).

Pris: 4 500 kr per deltagare, exkl. moms. Kursmaterial, fika och lunch ingår.

Kursbeskrivningen »

Programpunkter »