Hygiene Diagnostics AB

Renare miljö, säkrare hygien!

Hygiene Diagnostics är specialisten på hygienkontroll. Vi hjälper våra kunder att kvalitetssäkra och förbättra städning, rengöring och desinfektion för att förebygga smittspridning och infektioner.

Snabbtester för hygienkontroll

ATP-mätning är hygienkontroll

Ytor som ser rena ut kan vara kontaminerade. Komplettera därför visuella städkontroller med ATP-mätare.

Kurser i mätmetoder

Hygienkörkort för städare

Våra kurser, seminarier och workshops riktar sig till alla som arbetar med städning och hygien.

EnsureClean städvalidering

Kvalitetssäkring av vårdhygien

Hög städkvalitet och god handhygien är grunden för säkrare sjukvård. Med hjälp av valideringsmetoden EnsureClean® säkerställs hygienen.